Kultura

Hudební festivaly


Kultura je tady pro každého ÄlovÄ›ka. VÄ›dÄ›li jste, že když se ÄlovÄ›k bude zajímat o kulturu, tak také bude více v klidu bude více v pohodÄ›? OvÅ¡em si ale nemyslete, že když se budete zajímat o kulturu, že budete nÄ›co ménÄ› než ostatní lidé, protože nÄ›kteří lidé mi říkají, že nebudou utrácet peníze za kulturu, že prý peníze za kulturu jsou úplnÄ› zbyteÄné. Myslím si, že tohle je úplná blbost. Tohle je právě pravý opak. Nebudete zbyteÄnÄ› utrácet peníze, když budete chodit za kulturou. SamozÅ™ejmÄ› za to zaplatíte peníze, ale věřte mi, že to nebude žádná ztráta penÄ›z, rozhodnÄ› tím neprodÄ›láte.

Kultura má mnoho podob.

A také si myslím, že když půjdete tÅ™eba jednou za dva mÄ›síce nÄ›kam do kina nebo do divadla, že rozhodnÄ› váš finanÄní rozpoÄet z toho vůbec neutrpí. VlastnÄ› budete dÄ›lat nÄ›co jiného. Také nebudete trpÄ›t vůbec stereotypem, proto si myslím, že lidé by také mÄ›li hlavnÄ› dbát na to, aby netrpÄ›li stereotypem a také, aby se Å¡li nÄ›kam projít. Nebo navÅ¡tívili nÄ›jakou kulturní akci. Nemusí to být zrovna kino a divadlo. Může to být samozÅ™ejmÄ› i nÄ›která zábava, tÅ™eba nÄ›který koncert anebo posezení s přáteli na nÄ›jaké akci a podobnÄ›. Já sama bych se rozhodnÄ› nesmířila s tím, kdybych musela dÄ›lat stále jenom to samé, kdybych stále musela chodit jenom do práce anebo se starat o dÄ›ti anebo být s partnere.

Hudební festivaly jsou populární.

A také s kamarádkou vždycky každý mÄ›síc pryÄ, kde si vynahradíme jenom pro sebe. A s kamarádkou vÄ›tÅ¡inou jedeme tÅ™eba na noc nÄ›kam do nÄ›jakého wellness centra nebo na masáže a na kosmetiku. A tak podobnÄ›. Nebo také chodíme velice Äasto za kulturou. Také nÄ›kdy chodíme já s partnerem a moje kamarádka se svým manželem. Kdy tÅ™eba nejradÄ›ji chodíme do kina nebo do divadla, ale hlavnÄ› nedáme dopustit na letní festivaly. Hudební festivaly jsou naÅ¡e opravdu nejvÄ›tší záliba a baví nás to. A já si myslím, že pro hudební festivaly nejsme vůbec jediní. HlavnÄ› mladí lidé dávají pÅ™ednost festivalům. 

Mohlo by se vám také líbit...