Vzdělání

Jsou domácí úkoly opravdu povinné?

Mnoho rodičů a dětí řeší na místo společně strávených chvil se svými rodiči, domácí úkoly. Rodiče se rozčilují, že musí řešit ještě další školní záležitosti na místo zaslouženého odpočinku. Děti úkoly ve většině případů nebaví, a jsou k jejich dělání nuceny postihem, který by za jejich neudělání mohl přijít.

dívka v lavici, snění

Mnoho škol má stále zažitá pravidla jako jsou právě nutnost zadávat domácí úkoly. Argumentují přípravou na budoucí pracovní povinnosti žáků. Přiznejme si, kolik dětí má už od mala své domácí povinnosti. Například vynášení koše, mytí nádobí, věšení prádla. Ať už si dítě svoje povinnosti plní laxně nebo aktivně, těžko ho přimějí domácí úkoly k lepšímu plnění jakýchkoliv povinností.

Domácí úkoly jsou mnohde dokonce hodnoceny známkou, a to i za nedonesený domácí úkol, stává se tak situace přímo absurdní. Nejen že nikdo nemůže s jistotou tvrdit, že hodnocení domácího úkolu, je hodnocením znalostí žáka, protože není prokazatelné, kdo domácí úkol vypracoval, ale hodnotit lze pouze znalosti, což znamená, že když úkol není nelze ho hodnotit. Pravdou je, že ať už s domácími úkoly souhlasíme nebo ne, je podle platných právních předpisů České republiky nelegální.

V praxi to znamená, že domácí úkoly nejsou upraveny zákonem. Škola jakožto instituce veřejné správy se musí řídit zákonem ČR. Musí tedy prokázat, že požadovanou činnost po žácích vyžaduje na základě právního předpisu. Pročteme-li si náš právní řád ihned nás osloví Listina základních práv a svobod, článek 2 bod 2, kde se hovoří o státní moci, kterou lze uplatňovat pouze v případech a mezích stanovených zákonem. Hned v bodě 3 se dočteme, že co není zákonem zakázáno je dovoleno.

Čteme-li Školský zákon, který upravuje různé druhy školských zařízení, povinnosti jejich pracovníků a školu jakožto veřejnou vzdělávací instituci, tak se pod paragrafem 7 dozvíme, že vzdělávací instituci tvoří školy a školská zařízení. Nikde není nic o tom, že by naše domácnosti byla tímto zákonem, jakkoliv upravena. Pod zákonem lze nalézt právní komentář, který hovoří v tom smyslu, že pedagogický pracovník nemůže upravovat čas žáků po vyučování.
naštvaná učitelka

Pátráme-li dál zjistíme, že ministerstvo školství vydalo směrnici pro ředitele, která má napomoci při tvorbě školních řádů pod označením MSMT – 10862/2015 a to se zněním, že ve školních řádech škola nesmí upravovat volný čas dětí, žáků a studentů.

Posledním argumentem, který by se dal použít pro nesouhlas s domácími úkoly je aplikované nařízení č. 679/2016 Evropského parlamentu známé pod zkratkou GDPR. V souladu s článkem 17 odstavce 1 písmene d, tohoto nařízení, lze souhlas vypovědět a zakázat tak škole další shromažďování informací týkající se domácí přípravy jakožto i její hodnocení.

Pokud známe všechna naše práva můžeme započít jednání se školou, a to nejlépe písemně, po které budeme požadovat nápravu.

Mohlo by se vám také líbit...