Nezařazené

V roli předškoláka

Obvykle ve věku šesti let nastává důležitý okamžik v životě Vašeho dítěte – nástup do základní školy! Na budoucího školáka čeká řada lehčích i obtížnějších úkolů. Mezi ty nejtěžší se řadí udržení pozornosti, motivace žáků a také výuka čtení a psaní. Rozvojem následujících oblastí dítěte mu jeho vstup do základní školy a následnou úspěšnou školní docházku můžete jako rodičové usnadnit.
 dřevěné kuličky
Rozumové a poznávací schopnosti – Jsou velmi důležité pro rozvoj čtení, psaní a počítání. Řadíme sem např. určení pravé a levé strany, rozeznání a pojmenování geometrických tvarů, základních barev, schopnost napočítat do deseti atd. Pokud dítě není ještě na školní docházku zralé a v této oblasti nedosahuje určité doporučované úrovně, kterou v případě jakýchkoliv pochybností můžete konzultovat s odborníky, je na místě odklad školní docházky. Ten dá dítěti možnost během následujícího jednoho roku vše ještě „dopilovat“.
 
Pracovní předpoklady a návyky – Před zahájením školní docházky je žádoucí, aby se dítě dokázalo samo obléct, složit si oblečení, jíst příborem, zavázat si tkaničku, aby mělo osvojeno základní hygienické návyky… Neosvojení těchto a mnohých dalších dovedností může dítěti působit na základní škole velké obtíže a jeho docházku mu značně znesnadňovat.
 
Tělesný vývoj – V této oblasti dítěti můžete pomoci tím, že budete soustavně rozvíjet jeho fyzickou zdatnost, obratnost, budete podporovat jeho celkovou aktivitu a vést jej k pohybu jako takovému. Od předškoláka se očekává, že bude umět dobře běhat, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo a mnohé další.
 psaní na tabuli
Emocionální zralost – Je velmi obtížné vyjádřit obsah této oblasti, neboť každé dítě je jiné a jiným způsobem ovládá své emoce. Obecně lze ale říci, že by dítě mělo být schopné odloučení od matky, schopné adaptovat se na nové prostředí, mělo by být odolné vůči nezdaru a neúspěchu a mělo by zvládat své emoce přiměřeně k věku.

Mohlo by se vám také líbit...